sâmbătă, 6 iunie 2015

CLXXVI.PRAZNIKA NA VINGÁNSKATA ČARKVA


SVETOTU TROJSTVU, 31 MÁJ 2015


      Hubankata  čarkva ud Vinga, i pusveténa na Svetotu Trojstvu. Tri personi: Baštá, Sin i Duh Svet, sate u idna samá-  Duha Svetija. Gulem práznéć na toze denj za sigášnite i bivšnite stanovnici na Vinga – stárija varuš Theresiápolis.
     Idna hubanka Sveta Misa i blá udslužina ud nekolkus misnic pukánati na toze denj u Vinga ud guspudina parok Stujáni Mirčjov, ama náj mlogu i harésvalu na vernicite détu sa zal del na taze Sveta Misa za trudbata na misnika Nikola LÁUŠ- buskupsći kancelár détu se`j putrudili da udsluži Svetata Misa i da ubádi predékata na náša skap májćén jazéći- banátsći balgarsći – palćensći.Mulitvata na vernicite i bla izmolna istu taj na náša jazići ud guspudina Čobi Mikloš parok u  Májlat.
     Pukraj tej sa služli i guspudin Kočk Zoltán - duševini misnić ( spiritual) u Katuličánsćija Léčej “Gerhardinum” ud Timišvár i, razbire se, i guspudin parok ud Vinga Stujáni Mirčjov.
     Sled Svetata Misa sate sa bli puzván u gumnutu/dvora na Balgarskata kašta na idin artističin prográm sastavin ud Ánsámbal Brest ud Bréšća, Ánsámbal Palućenka ud Stár Bišnov i Ánsámbal Balgarče ud Vinga.
     Na utvárenjitu na prográma, sled pozdrava na predsedátela na Filiala Vinga na Balgarskotu Družstvu ud Banat Rumanija- guspudáre Fránc Velčov, početnija Konsul na Republika Balgárija u Timišvár, negvotu veličánstvu Gjusi Nákov i predál pláketata pudarénam ud Posolnika na Republika Balgárija, negvotu veličánstvu Áleksándar Filipov, a posle predsedatela na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, guspudáre deputat u Ruminsćija Parlamént Nikola Mirkovič i predál za vingánsćija muzej, parvata izpičetna kniga – za korektura -ud edécjata: “JOZU RILL I BANÁTSKATA BALGARSKA PISMENUST” pudpisana ud ávtore: Nik MÁRKOV.


    


   

   Razbire – se či sled tuj, istu taj, sate prebránite sa bli upuštuvani s jasći i pići zaubékulénu s mlogu vesilji i banátsci balgarsći palćensći pesmi izpeni ud guspudáre Románov.
ČESTIT PRÁZNÉĆ, MILNI BRÁJĆE I SISTRI !
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu