luni, 20 iulie 2015

CLXXXIII. FESTIVÁL NA MALČENSTVÁTA U DETA

PARVATA EDICIJA, 5 JULI 2015 g.


     Uredéni ud Ministere na Obrázovánjeto – Ministerul Educatiei, Okradnija Savet Timiš, Léceja Sveti Nikola ud Deta i Mestnija Savet Deta, u kulturnija center, parvata edicja na toze hubanći festiváli i prebráli sate malčenstva ud okulinata, ud maneni du gulemi, mládi ali po stári, sate sa bli prebráni ud žélbata za upázvanjitu na običájete i trádicjite na malčestvata.
     Banátsćite balgare – palćene sa se predstávli s banátsći balgarsći – plaćensći i balgarsći igri i s idna mlogu hubanka i bugáta expozécja ud stára i nova nusija, zemevi šulci, stári svetičta, i stári knigj.
     Rádusni smi či smi zal del na taze parva edigja na toze festivál i či smi imáli prelega prez igra i expozicja da predstávimi taj kaćétu se dupáde nášta banátska balgaraska – palćenska kultura i smi se ubéćál na teze détu sa uredili toze festivál, na orgánizatorete či za učástvami na sate badeštite edicji.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu