vineri, 19 decembrie 2014

CXXVI. DEVETNICA - DEVETIJA DENJ

DEVETIJA DENJ

 (Se počniva kača parvija denj).

Parvata mulitva.


O, presvetu ditenče, Isuse, kojtu si mu dál takaz hubav primer na samotnus, dáj da izdaržimi pukraj istenata i da ištimi da badimi gulemi naprec tojtu lici i da ni se trudimi da se pukázvami gulemi napreć sveta.
 Pu Isukrasta náša Guspudin. Ámen.
Baštá náš... Zdráva Marijo... Sláva na Baštá...

Drugata mulitva.


O, presvetu ditenče, Isuse, právu jáganče božji, ti ud tojtu ditinstvu upráveš sveta. Napravi nášte sarcá mirni pu kaćétu ij tojtu sarci.
Pu Isukrasta náša Guspudin. Ámen.
Baštá náš... Zdráva Marijo... Sláva na Baštá...

Trecata mulitva.


O, presvetu ditenče, Isuse, kojtu u sejata i na plevata si mu dál náj-gulemija nauk ud milata kantu bližnika, umekni i nášte sarca i nadahni u tej unazi mila, kujatu ni milva sám s hurta, negu kujatu išti da služi bližnika za négva telovna i duševna kores.
 Pu Isukrasta náša Guspudin. Ámen.
Baštá náš... Zdráva Marijo... Sláva na Baštá...
(Slédva satu, kaćétu parvija denj)

Pu: KATULICANSKU MULITVENU KNIGCE 2006

ISBN (10) 973-602-227-7; ISBN (13) 978-973-602-227-2Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu