vineri, 19 iunie 2015

CLXXX.OKRADNATA EDÉCJA NA IX-JA FESTIVÁL KONKURS “LADA CU ZESTRE”

    


    U nedele, 14 juni smi učástvali na sétnata, okradnata edécja na toze pručuti festévál konkurs, détu prebire učástnici ud satu okrad Téméš. Ud sutirnata smi se prebrál u Centera za Kultura i Árta na okrada Téméš, détu familjata RÁDULOV – áz s mojta familja - i predstávla hubanći expozécji s: stára banátska balgarska palćenska nusija/ ruba, stári pari / lejve, stári mulitveni knigj, kolekcja sas šulci zemevi, stári svetičta, izložba ud banátsci balgarsći palćensci karpi ama i nova nusija naprávna – naplétini firi i naćéčina ud Máry RÁDULOV.
     Posle smi se premestli na  drugje izložbi, pu gotvenj – gástronomija- détu  familjata Rádulov se ij predstávla s slátći bombone i formičeta ud zahar, kulák s mák, sirenj i šuméć, sas  svinska   šunka a Ánka Pejov s  točinu “Kukarešći”.
      Sled pládne smi se premestli u Kaštata na Ármijata  détu tri pára dičeta ud Ánsámbal Brest sa predstávli banatsćéte balgarsći palćensći hubanći igri.
   Razbire se či ne falil  nitu bišnovsćija Ánsámbal “Palukenka”.
  Ne blo nékaku  léku da sediš ud sutirnata du večera u váruša i nitu da sediši upásani durkatu ti doj reda da se vaskáčiši na sčenata, zatuj zafálem na Balgarskotu Družstvu ud Banát détu i ucigurilu pate du Timišvár i nazaći - out nášte mestni savetnici ni gj stiska za brešćánete - , na Dáni Petrov détu si ij izgubil dene kača šofer i na  dicáta détu sa se álduvali  za na toze denj, na toze festivál konkurs  da se predstávati i banátsćéte balgare palćene ud Bréšća. Tija sa: RÁDULOV Gjuka Álex, SÁLMÁN Ándreeá, RÁDULOV Máriján Sebástján, DERMEŠTJOV Denésá, SEVERA Edy i RÁDULOV Georgijána i ni u sétnija red, mojta drugárća Máry Rádulov, détu zágjnu s méne se bréguva za teze dičeta.

    Po kasnu, gá duznájmi, za vu predstávimi ruda na nášta trudba, ali kako smi prejgráli na IX-ta edécja na toze festivál konkurs “LADA CU ZESTRE”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu