sâmbătă, 22 iulie 2017

CCCLXXX, DUBRE DUŠLÁ ŠTEFÁNIJÁ BOKŠÁN    Se rádvati rodnicite, stárite rodnici, brájće i sistri, čičve i nánne, učve i učnáj, bližni i prijatele, s idna hurta, satu sélu i ne sámu. Bréšća ima idin nov clen.

    Prebráni u čarkvata smi zal del na kraštenjetu na Štefánija. Smi bli pukraj tejnite rodnici Mariška i Florin i pukraj tejnite krasnici.

   Tija sa ja dunéli u čarkvata za da prejami toze sakraménat.

  Néka da Blažéna Divica Marija da te prejami pud tejnata ubrámba, da rastéši kača istenska  katuličánka.

 Purasti i žuvej u taze skapa katuličánska vera i dunesi rádus na tojte rodnici i milni! 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu