luni, 2 ianuarie 2017

CCCXXXVI. ČESTIT VÁM NOVA 2017-TA GUDINA!

Sládći baštá, májća milna
Mojtu sarci rádus ima,
Zašto u mir usamnaj-mi
Nova 2017 – ta gudina dučekaj-mi

Áz náj parenji ud vás išta
Da-mi dedét vija na méne uproška
Zašto u stárata gudina
 Mlogu pate sam vu uvredvali

Taze gudina nova
Da se molim na Guspudina Boga
 Da-mu dedi toj uproška
Veselu sarcu, rádus dosta

 Bože blagusvi žitata
Dáj da rudati lujzáta
Branise za márvata
I za rana tejnata

Ámen.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu