joi, 20 octombrie 2016

CCXCVI. PO HUBANKA ČARKVA

     Hubusta na idna čarkva nosi svedočba na gulemata vera na tejnite vernici.
    Taze i idna gulema istena, misleti se sám kako usešteti ga fleziti u idna hubanka čarkva ? Kača ga mulitvite po léku se káčati kantu nebeto i zágjnu s tej i nija.
   Novija, mlád parok ud Bréšća, guspudin „Drăghia Noviţa” i razbráli taze rabota i se trudi da pudnuvi i naćéč manenotu čarkviče ud Bréšća.
    Vrenitite sa pukraj négu i pumágati seku takvaze hubanka inécjátéva. Teze deni  se ji dunéla zeme za da se urámni gumnutu i sa se drapnali málku kantu srade stulovete za da moj taj da se manati dasćéte ud noklu (lámbrijete) i taj puléku da se dumest unuj détu treba, za hubusta na nášta čarkva izgradéna u 1904-ta gudina i pusveténa na Ime Marijnu ama i za SLÁVA  NA BOGA !
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu