vineri, 14 octombrie 2016

CCLXXXIII. ČESTITA IZGODA - RÁFI VELČOV I MONI BUROV !

      Na idnaš sas praznéka na čarkvata, dváma mládi banátsći balgare palćene, tojest Ráfi VELČOV i Moni BUROV se izgudevati, idin ud parvite raskače kantu ženidbensćija žuvot. Pu običája, sled misa, sate sa ja čestitali  Moni s prelegata na taze izgoda, a večera sa se veselili zágjnu na gudéš.


Prejameti i ud námu, sate kujati puháždem toze blog, sate náj dubrijte miselj, mlog zdrávu sréća i rádust u žuvota kača istenska krastijánska banátska balgarska familja!


Kláudija Dermešćov - rudéna Burov
Monika Burov
Áni Nikoleta Sálmán

Nelucá Čokán

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu