marți, 14 iunie 2016

CCLXI. 2003 g. -2016 g.

Teze sa gudinite u kujatu sam bili na čélu na Balgarskotu Družstvu ud Banát –Rumanija Filiálata Bréšća. Ništa da piša tuka za  dubri ali po málku dubri právbi.
Na skoru sa menali prez námu mestnite izbore, pod ole imati rezultátete.

SECTIJATA
BIROV

MESTINIJA SAVET
375
CERB ION /UNPR
51
ALIANTA LIBBERALILOR SI DEMOCRATILOR - ALDE
73
Denta
GIORICI LAURENTIU/PNL
81
UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI - UNPR
46

IACOB SLAVOLUB /PSD
273
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - PNL
67

ALBU MARIANA/PMP
61
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA - UDMR
2

PAVEL NICU/PRM
22
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  - PSD
201

RACIOV SEBASTIAN/PER
13
PARTIDUL MISCAREA POPULARA - PMP
47

CANDIDAT INDEPENDENT - BOTEA IONUT
17
UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMANIA - UBB
8PARTIDUL ROMANIA MARE - PRM
27PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN - PER
19CANDIDAT INDEPENDENT BOTEA IONUT
16
SECTIJATA
BIROV

MESTNIJA SAVET
376
CERB ION /UNPR
73
ALDE
75
Denta
GIORICI LAURENTIU/PNL
136
UNPR
65

IACOB SLAVOLUB /PSD
247
PNL
100

ALBU MARIANA/PMP
63
UDMR
1

PAVEL NICU/PRM
46
PSD
195

RACIOV SEBASTIAN/PER
8
PMP
53

CANDIDAT INDEPENDENT - BOTEA IONUT
11
UBB
21PRM
38PER
11CANDIDAT INDEPENDENT BOTEA IONUT
18
SECTIJATA
BIROV

MESTNIJA SAVET
377
CERB ION /UNPR
44
ALDE
10
Brestea
GIORICI LAURENTIU/PNL
51
UNPR
23

IACOB SLAVOLUB /PSD
100
PNL
51

ALBU MARIANA/PMP
8
UDMR
6

PAVEL NICU/PRM
5
PSD
78

RACIOV SEBASTIAN/PER
37
PMP
5

CANDIDAT INDEPENDENT - BOTEA IONUT
4
UBB
43PRM
2PER
15CANDIDAT INDEPENDENT BOTEA IONUT
2
SECTIJATA
BIROV

MESTNIJA SAVET
378
CERB ION /UNPR
49
ALDE
8
Rovinita Mare
GIORICI LAURENTIU/PNL
52
UNPR
46

IACOB SLAVOLUB /PSD
67
PNL
53

ALBU MARIANA/PMP
20
UDMR
36

PAVEL NICU/PRM
3
PSD
47

RACIOV SEBASTIAN/PER
15
PMP
3

CANDIDAT INDEPENDENT - BOTEA IONUT
3
UBB
0PRM
1PER
6CANDIDAT INDEPENDENT BOTEA IONUT
4

Istenata ji či kača mamáč na Balgarskotu Družstvu ud Banáta , Filiala Bréšća ni moja da bada zaduolin s tej. Za tuj si dávam demésjata ud taze funkcja ud pučitvanj kantu vás.
Ni se mánvami ud tuje družstvu, otu siga treba da smi ujdinati, otu smi tolkuse málku, ustánvam zágjnu za ujdinati da se trudimi da  vazdégami satu détu i banátsku balgarsku- palćensku, taj kaćétu smi i právli i du sigá, za kujétu vu zafálem.

BOG DA BLAGUSVI BANÁTSĆITE BALGARE PALĆENE!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu