sâmbătă, 21 mai 2016

CCLV. ČESTITANJ I IZGODA

 Zapázni na málku mesta u banátsćite balgarsći obštnust teze dva milni običáje nu zarádvati sarcáta na sincata. Čestitam s taze prelega Ánamarijka Rádulov za hubanćija hirgjn détu si gu i izbrála – Robi  Čiokáni.

      Za tezi détu ni puznávati teze običáje za spumena či , mumičitu dubávi za pudárak pantlika i razbire se burmičitu, sled Sveta Misa sate ja čestitat i ja pudarat s nosce i sláč/čokulát.
     Se rádvam či žuvejmi takvize izvanredni migve, zágjnu s mládite détu još idnaš gj čestitam i nji žélim da badati blažéni i s Božija milust da ji se napalni žuvota.


 

TAJ DA VU BOG PUMOGNI !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu