luni, 14 martie 2016

CCXXXIV. MÁRTENICA

Kaći se právati Pižo i Penda - Пижо и Пенда


     Ud svetovnata mreža smi namerili toze máterjá i vu gu predstávem s nadeždete či za probati i vija da napráviti makár idna mártenica, i dugudini ništi se buniti ud di za kupiti ali ud di lejve za mártenici.
     Mlogja raboti ni vu treba, udvan dubra ole, sámu  beli i čarveni kunci, idija noščeta i idna hartija po dubéla – idin kartonj ud 5 na 9 centa.
     Se udrežat kuncite i belite i čarvinite kulu 30 centa na dalgj. Se važát na idnija kráj (parvija raskač) i se rasučat (drugija ráskač).
    Se navarti čarven kunci za mumičitu i beli za mončitu, na kartone ( tréćija ráskač) kolku  misliti dubéli (čtvartija rázkač). Posle se mani kartone i se važi na gonija kráj (petija ráskač) Se naviji još kunci za racte (šéstija ráskač). Se naprávati  racte (sédnija ráskač) i se važi parenj naoklu a  posle krastosanu i ud gore (osmija ráskač)
   Se važat  krajvete na racte (devetija ráskač) i se uprávati, se udrežati (desetija i idnájstija  ráskač) Na mončitu se razdelati dolnite kunci za da mu naprávimi krakata (dvanájstija ráskač).

     Sti razbráli ?Niji taj mačnu i niti ni treba da četiti kakao sam pisali ali aku sam se naprávili razbrán, stiga da pregladeti svetičtata. Badeti blagusvén, puštén i rádusmi ! Néka da vu nadari Guspudin Bog s dovečna proleć u váša žuvoti.


ČESTITA BÁBA MÁRTA !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu