vineri, 22 decembrie 2017

CDXXVII. PUČINAK VÉČIN, VÁŠTU VELIČÁNSTVU!

            

  Sétnija cár na vlajsáta, Cáre Mihai I i pučinali na 5 decémber 2017-ta gudina.  


     Izgonati ud daržávata na 30 decembera 1947-ta gudina, ni prejati da se varni u daržávata, homa sled revolucjata ud decémbera 1989, séga se vrášte za doveka u négvata daržáva.
              I prejat kača istensći cár, denite 14, 15 i 16 decémber sa izjavéni  „zálni deni” (vlášći: zile de doliu).    
    13 december, sreda, ráklata s telotu na cáre stéga u Otopeni, a u 16 december i zarovnu u novata katedrala ud „Curtea de Arges” pukraj caricata Ána.
    Cégurnu či bi se pádelu de piša po mlogu, ama némam tuje stánj, i se ubéćávam či idnaš, po natáta, za piša po mlogu za ličnusta na sétnija car na vlajsáta: Cáre Mihai I.

Pučinak véčini!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu