sâmbătă, 21 octombrie 2017

CDVI. BOŽE, UKRIPEVAJ NÁŠA BISKUP!

Sas još mlogu blažéni i s kripust palni gudini da vu nadari Náša Nebésćija Bašta, 
da mu mámiti pu istensćija pać, pate na náštu spasénj!


    Ségášnija biskup na Timišvárskata Biskupija, Martin Roos i rudén u Sátkinez (vlášći: Satchinez, nemsći: Knees), okrad Timiš na 17 oktober 1942-ta gudina.
   I krašten na 25oktober u rodnotu-mu sélu ud misnika Fránz Amschlinger i se-j prečistili za parva féć na 16 september 1956 sas guspudina Konrad Kernweisz. Négvite rodnici, sa nemce ud Sanpetru German i Szeged.      Tejnotu ime i blo umenatu za da preliče s magersku na Roosz. Négva baštá, out i bili nemici i rukuval u nemsćija katanšák u 1943-ta gudina, a májća-mu i žuvela u Sátkinez du 1945-ta gudina. U parvija mesec  na tazi gudina, i blá uluvana, izdignata, zágjnu s po mlogja žini i namorena da rabuti u rusćite mini ud détu si dušla dabe u 1950-tu letu. U tuj vreme manenija Mártin Roos i bili utránvani ud deda-mu i bába-mu.
    Na kraja na drugija svetovin boj, u 1945-ta gudina, stárija Martin Roos i bili zadini prizonjer i zanesini u Anglušku. Ne si dvádeli više nékade u vlášku ud stráj da ni gu zatorati. Sled katu se-j udkupil ud lágera i učali u nemsku, a u 1952-tu letu i utišali u Kanáda vaz négvite rudbini.
     Mládija Mártin Roos u tuj vreme i zavaršili škulata u rodnotu-mu sélu a preku 1957 i 1961-ta gudina i učiuli u Kánturskata Škula ud Álba  Julja. Seménáre gu krénva u 1961-ta gudina pá u Álba Julja. Ud vlášku se-j mánali zágjinu s májća-mu napreći da navarši 20 gudini sled mlogu čekanj, više ud 11 gudini. Sa učli náj parenj u Kanáda vaz bašta-mu, ama prez málku vreme toj se vrášte u Nemsku, out ne znájali u unuj vreme anglušći i out mačnu se-j naučili s zimite ud tám. Homa u tazi gudina, 1962 pa du 1969 si káre na dálja seminéra u váruša Königstein im Taunus. Négvite rodnici se vrášteti i tija u nemsku u 1967-ta gudina.
     Na 3 jula 1971-ta gudina i pusvetén za misnić za u Diečezata na Rottenburg ud nemskata Daržáva. I služili u po mlogja paraćiji, megju kuja u Stuttgart Obertükrkhein 1971 – 1973 i Stimpfach 1973 -1990.
     U 1987-ta gudina  i udbrán zamestnić predsedátel na  Instituta za Istorja na Kulturata i Čarkvata na Švabite ud pukraj Dunava. Ud 1988-ta gudina i predsedátel na Ásočiácjata na Misnicite Priesterwerk St. Gerhard. U 1989-ta gudina i imenuvan za predstávitelj na  Švábite Dunavčene I dusevini konsiljer na Asocijacjata  Memcete Katulicane jugoiztocna Europa. Si u tuj vreme i redáctor na nuvnite Quartalbrief i Gerhardsbote.    
     Sled umenevanjétu ud 1989-ta gudina ud vlášku, tojest u 1990-ta gudina, i izbrán Biskup na Timišvárskata Biskupija monsenjore  Sebástian Kräuter. Toj i iskal pomuš ud nemsku za ukripevanjétu na Katuličánskata Čarkva, i taj sas udubrevanjétu na biskupa ud Rottenburg-Stuttgard, dr. Walter Kasper, misnika ud Stimpfac Mártin Roos se vrášte u Timišvárskata Biskupija. Na 20 juli 1990-ta gudina timišvarsćija Biskup, Sebastian Kräuter gu izbire deréktur na Biskupskata Kancalárja. U 1991-ta gudina dubáve titla monsignore, ud 1992-ta gudina i Početin Kanonik na Biskupskata Katedrála i ud 1993-ta gudina i Pro Vikársći Biskup.  U idin interviu, biskupa Mártin Ros ubážde za negvotu vráštenji u vlášku :”Sam se varnali ud žélba za da služa na mojte rodni mesta, u Diečezata ud kujatu sam se mánali i sate mojte gudini prežuven u nemsku sa bli vremelni. Zámanj sam znájali či tám sam učili za misnić za idnaši da služa tuka. Sam čekali méga u kojtu za se varna. Istena ji či štut sam sedel u nemsku sam si dvádeli vaz deda i bába u vlášku i sam useštel či mojtu mestu i tuka, i ne tám. Nikade ne me blo ját či sam se varnali, makár či, treba da prepuznája či tuka sate raboti sa sas mlogu po mačni, aku spuredimi s žuvota un nemsku. Ama, áz misla i imami tuj uvervanji či u seku mačna, taška rabota ima idna zaduolnust, tojest da zabidiši sate némanjeta i da si právisi dubre rabotata.”
    Na 24 juni 1999-ta gudina Sveti Baštá Pápa Paul II-ja gu prepuračva Biskup na Timišvárskata Biskupija. I pusvetén za biskup na 28 august 1999 ud Ápostolscija Nuncju u Romanija, Árhibiskupa Jean – Claude Périsset, pumognati ud biskupa Endre Gyulay ud Magerskata Diečezata Szeged – Csanad i ud biskupa Johannes Kreidler ud nemskata Diečeza  Rottenburg – Stuttgart.
    Ud katu i náša biskup, Timišvarskata Diečeza se pudnuveva, pu négvata trudba i odguvornust, kujatu sastáve 400 čarkovni obštnust, 72 paraćij i 90 misnika, pu kaćétu četém pu interneta.

PP: Pu Kanone 401 - § 1 ud Kodeksa na Kanoničkotu Právu, out i navaršili 75 gudini, Négvotu Prevazhoditelistvu Mártin Ross i naznajéli Sveti Bašta Pápa Fránc kojtu slédva da udlači novija Biskup na Timišvárskata Biskupija.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu