miercuri, 18 ianuarie 2017

CCCXLVIII. MISLET, I PREMESTET DRASKÁLĆITE

       Vu predstávem nekolkus igri s kujatu možiti da razbutati pamećta na unučtata u tuje zimnu vreme, osubitu či i vremeto na gustenstvutu.
      Aku sti namerli  za dosta na barži kaći se butati draskálćjite, zamenuva či ``vu bega`` pamećta, aku ni, naučeti i možiti da se pudfánvat s drugjete.

  a. Premesti dve draskálći, za taj, smetite (smetite u tuj svetiče sa lejvete, le taj kača u náša kátadenšnija žuvot, le  nija ni se usukvam s drebencak) , da badati udvan lupátčitu.


 b.Premesti tri draskálći za ribata da pluva naprekum - kantu desnicata
 


 c. Premesti dve draskálći za bánčitu da badi udvan sluvotu R


 Istenata i či možiti i drugjáče da premestiti draskálćite, ama áz vu predstávem sámu idna várijánta.***

Po dole sa odguvorete, nide slezva, nájparenj premesti draskálćite.


a.

 b.

c.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu