miercuri, 25 ianuarie 2017

CCCLI. STRÁTEDŽIJA GAL 2017 -2023


    Na 25 jánuár 2017 Ásočijácjata "GAL Timiş Torontal Bârzava" si ji udkrila ofičjálnu Strátedžijata za perioda 2017 - 2023. Sa bli puzván sate clenve, drugja hora i orgánézácji ama i clenve ud drugjete GAL-ve ud okraga Timiš.
   Za merćéte ud taze strátedžija za pišimi po na šaroku gá sa gutovi sate dokumente i gá se utorati, idna sled druga, sate sedemte merći. Glávnu ji či malčenstváta imati tejnata merka i čekam s niéstarplivus tejnotu utvárenji.
  Za sate prebránite, sled kasotu predstávenj na ásočijácijata i tejnata strátedžija i blo pákvanu idno predstávenj na trádicjonálnite produkta.
   Sate prebránite sa mogali da vidati i da kuštuvati ud meda ud Denta, leba ud Giera, suka ud jábalći ud Deta, vintu ud Jamu Mare, sirenjétu i kalbasite ud  ošče mesu i prebitenina ud ošče mleku ud Livezile, sirenjétu, kalbasite, bábata, saláma i káškávála ud Giera i mlogja drugja.
 Pukraj satu jasći i pići nekolkus ud horata kujatu u menatata sesja sa dubávli nosce prez GAL-a sa prekázali na kasu kaći sa izhodli du séga i kuja sa tejnite plánve za nadálja. Smi videli s tazi prelega i kaći možimi da se grejmi s varba i tipola, razbire-se préšvana s modernite mašinarij kupni prez projekt u Ghilad. U menatata sesja, i imálu projekte prejgráni ud balgare palćene ud Bréšća za  trakture i moderni sejáčći nužni za paurijata, gji čekam, i ni sámu tei, u novata sesja s novi projekte za taj da ji purasti záslugata i da ni purdávati mlekutu, žitutu ali kukuruza za málku lejve, a drugje da prejgrávati, vájda i po mlogu ud tej ud zavaršnite produkte, makár kuja da sa tija. I cégurnu či po mlogu zasluži dnés, makár či niji patnu, pekáre ud páura ali purdaváče/ targovaca ud sirenj i smetána ud štuti uščere, ali još po hargjevu, targovaca détu prepurdadi žitutu ud páura na udenčere.

Mlogu uspeh i dubri miselj na sincata!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu