duminică, 11 decembrie 2016

CCCX. SREŠTENJ NA KRASTJÁNSĆITE FAMILJ

                                                                                   publikuvan u

 Hubanći spomene imami sinca ud Rágjne, sarcata krénati da baktati po jáku i po na častu gá se dubližimi du svetata svetica. Sas niéstarplénji čekami tuje vreme seku gudina, ama taze 2016-ta gudina, etu či smi imáli još idna prelega da se dubližimi du hubankata básilika na nášta Nebéska Májća.

     U 5 november u Rágjne, krastjánsćite familj sa se sretli, za taj idin denj da badati zágjnu, da molat, mislati i da si pudileti tejnite prežuven dugadjáji medgju tej.
Hubanći denj s hubanći spomene smi izmenali sate kujatu sa zal del na tuje sreštenj i po rastušni smi si dušli, raspuznani idin s drugj i uveréni u jákata vera na katuličánscite familj kujatu sa zal del na tuje sreštenj.
     I dicáta sa zal del na tuje sreštenj i pud upatvanjétu na sistrite kalugjerći sa igráli, molili sa se razpuználi negju tej, i kača tejini álduv sa naprávli idna hubalka svetica kujatu sa ja dunéli napreći ultáre na Svetata Misa.
Posle pládne, idna hubanka Sveta Misa i bla udslužna za sate kujatu sa zal del na tuje sreštenj i za blágusov na sate krastijánsći familj ud Timišvarskata Biskupija.
Nekolkus ud učástnicite na tuje sreštenj sa čali mulitvata na vernicite, taj kaćétu smi ja usešteli, mislili i izmislili sincata zágjnu, za  da preleji sate nášte žélbi i iskanjéta kantu nášta Nebéska Májca.

     U tripérenjetu na toze kaharin žuvot, ladéni pu  nividenite talázete i zaglufen ud jureša na kátadenšnite deni, u toze denj smi dubávli putera da se uvervami idin u drugj, ama osubitu u Guspudina Boga, prez hurtite na misnicite i na prebránite ami i prez igri i primere, žuvejmi kača istensći krastjánsći familj s uvervanjétu či za imami prelega da zamim del i na drugja takvize sreštenjéta.
 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu