miercuri, 26 octombrie 2016

CCCII. VIRTUÁLNA BIBLIOTEKA

               Sinca znájmi kolku i hubeve za namu da četéemi. Četémi, či mu harésva  da si hránimi pamećta i da se razlékuvam s neštu ud  ondz détu puka seme na ćošaka. Četemi či mu harésva, i ne či Mark Zuckerberg se ji ubéćáli či si na dve nédeli za prečeti idna nova kuniga. Četémi...
     Za tuj vu predstavem idin sajt – virtualna biblioteka – http://biblioteka.awaedspace.us/inex.htm u koguti za namerit, du siga 81, mlogu interesni knigi, mlogjaud tej palćensći.
     Mlogu dubre strukturirani, vredi da puhoditi sájta i da putrasiti interesni knigi, i ne sámu  ud religija, istorija, kalindáre, publikáciji, poezija, proza, rakupise i različni knigi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu