marți, 25 octombrie 2016

CCCI. ГЛАСУВАЙ !


ДО
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН СТРАНАТА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Централната избирателна комисия в изпълнение на задължението си да информира българските граждани за техните права и задължения при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., Ви изпраща информационен материал, за запознаване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:Севинч Солакова


Централна избирателна комисия
1169 София
пл. „Княз Александър I“ № 1
тел. 02 939 37 19
факс 02 986 17 29
e-mail: cik@cik.bg
website: www.cik.bg

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu