miercuri, 10 decembrie 2014

CXV. ÁDVÉNSĆIJA VINÉC


   “Tozi ij vinéca s čitiri lilevi svešti, kojtu u Advénta gu tváremi u nášte čarkvi. U sétnite gudini i familijite si tváret u tejnite duma takazi vinéc i seku nedele zapálvami si idna svešt po – više. Taj, či svetlustta, kujetu ij si po-jáka zlamenuva či purudénjétu na Isusa ij se po-blizu. Čitirte svešti zlamenuvat čitirte pruroci, kujatu sa prurukuvali za Isusvotu purudénji. Ij dubre aku si upázimi i nárudnite običáje (na dene na svetá Luca da sejmi žitu u grančeta, mončitata de hodat s betlema, da daržimi devetnica), či tezi običáje za mu daržat da ustánimi krastijáne katoličáne.”
- Odkasi ud RIMSĆI  KATOLIČÁNSĆI  KALINDÁR 2014 gudina-   Okulćestija advénsći vinéc mu nanáse na pámeći za dovečnija žuvoti na dušata,  za milata idini kantu drugj, prijatele ali…dušmane, zelénite klončita nu nosati miseljta kantu véčnusta , mladusta i žuvota, a svetlusta na lilevite svištičta mu mámi miseljta du Koladnata dzvezda, du Koladnata Svetlusti, détu se nadevami či i taze gudina za mu ubleji sarcáta i dušite.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu