luni, 16 decembrie 2013

LIII. Se preprávemi duševnu i telovnuEtu či smi zapálili i tréćotu svištiče ud Advénsćija vinéc. S manen raskače se dubližvami du Prurudénijtu na náša Spásitelj.
Kača istensći krastijáne se preprávemi, se pákvami s mulitvi i s post za toze hubanći praznici.Tuj sekuj ud námu i právi kača istensći balgarini palćenini tojest katuličánini. Išta da pudbeleža či nášte milni dicá s po gulema sila se prepráveti za Kolada.
I tija kača i námu hodati na devetnica, molati i postati, ama tija se pakvati i za hubanćija prográmi ud na sreć noš ud čarkvata. Nije léku da naučisi tolkuse pojezii, pesmi ali rolve za taze nirna i izvanrednu hubanka noš. Pukraj satu tuj  otu u tej véći sa naćičli koladnicata ali bisnovčitata káráčone se se mislili i na drugijete  tejni zemájsći dumá, Balgarskata kašta i sa dusli da ja naćičati.
 No, pa za tejnata ćićnust se pákvati i za prográma détu za se izdade u drugija denj na Kolada, tojest u 6 decembera.Učati, po dubre da pejati , či le tija véći sa znájali ud čarkvata, ud devetnicte détu hodati, mončitata ud na Betlehem, hubanći koladni pesmi i vu čekati sincata da doditi da gj slušeti tej, brešćánčitata clenve na Ánsámbal Brest i tejnite gustene, balgarete palćene ud Denta i Deta, na parvata edicija na Festivál na Koladnite pesmi, u Balgarskata kašta ud Bréšča na drugija denj na Kolada.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu