luni, 11 noiembrie 2013

XLII. Si pázimi nášte ubićáje      Si pázimi nášte banátsći- balgarsći palćensci ubićáje i ni probami ali ištimi da karédmi ud neguku pu neštu. Piša teze redelčeta otu sam sapćásali na mlogija mesta či se hurtuva za već pručutija  ubičáj: Halloween.
      U 31 oktober se "praznikuva" Halloween, ali kaćitu mu dumati još,  All-Hallows-Even- ud Dene na sate Svetci - toze ubičáj se srešte po mlogu ali po udkole u nekolkusi daržávi, megju kujati i slednite: Irlánda, Amerikansćite Ujdinati Daržávi (SUA), Cánáda, Puerto Riko i drugje. No ud neku gudina nasám i u Rumanija. U Bréšća na toze tenj, ali po dubre ubádnu ali napisanu u toze véčari dicáta ud ánsámbal Brest sa se prebrál, kača drugija mlogija pate u Balgarskata kašta za da naučati po dubre i po mlogija ud hubanćite nášte balgarsći - palćensci igri. U toze véčari málku drugjiáče, naviti u beli platná. Se zavráštem na hurtite sas kujatu sam krénali: " Si pázimi nášte banátsći- balgarsći palćensci ubićáje i ni probami ali ištimi da karédmi ud neguku pu neštu " tuje sa razbráli i teze dicá, i le se vidi tuj či tija si udkasnati ud tejnotu slobudnu vreme u kujitu bi mogali da igrájati ise preberat za taj, zágjinu da naučimi štuti po dubre, po hubeve de igrájmi nášte nárudni igri, da pejimi na náša skapi i sládći májćinsći glás, da gu hurtuvami i cenimi i ga goti imami prelega da pukažimi i na drugja hubusta na nášte ubičáje, sekaći po hubanći ud štuti da se právimi na gugaráne, paltenici, ali koj znáj kakvi drugija stvári.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu