luni, 15 iulie 2013

XXVII. VIII ja denj NEDELETE NA SPORTAVIII ja deni – setnija - ud NEDELETE NA SPORTA U BRÉŠĆA       Etu či i stégnalu vremeto za  da se zatori taze hubanka nedele – NEDELETE NA SPORTA U BRÉŠĆA. Toze osmija deni smi se prebráli sate unezi détu preku celata nedele sa se prebireli za da ucenimi, eváluirami prujávite. No ama i za de si zamimi nagrádite détu smi gij zaslužili – sate  détu sa učástvali sa bli nagradéni sas diplomi. Ne mogalu da ustávimi niti toze denij da meni sám taj, negu smi igráli i dnés različni igri.
       Hubanći i blo, i se nedevami, či sas pomuš Božija, za se sretimi i  dugudini,i još mlogija  gudini nadálija i da flej u trádicija taze tolkuse hubanka nedele, NEDELETE NA SPORTA U BRÉŠĆA, parvata edicija, 2013 gudina.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu