luni, 15 iulie 2013

XXV. VI- tija denj NEDELETE NA SPORTA       VI-tija denj mu nanáse napámeći či se dubližva krája, svaršanijtu na taze hubanka nedele, pa málku  smi se razžálili, ama nimoj da badimi žálni sas tolkus šála i smej naoklu námu.
       U toze denj smi igráli različni  igri, pu kaćétu možiti da viditi i u svetićitata: smi skáčeli  u čuváli, smi nosili jajcá u lužica i smi imali briga da ni pádni jajcétu pa da se izčupi, ama i smi se barzali za da stégnimi parvi i da prejgrájmi, taj či ... smi  se barzali puléku.
       Ni u sétnéja red, smi igráli, vájda idna ud náj milnite igri ud taze nedele, igri détu ne sámu či sa probali, négu i sa mu naučili da badimi štut po i možnu - ujdinati.  Smi bli vazan dváma i dváma za pu idna raka i idin krák i taj i trebalu da se razberémi, da se složimi kaći da utvádemi za da ni pádnimi ama i da stignimi parvi du krája na igrata.
       Pu kaćitu sam rékali, kázali, ali napisali, ne ámu teze igri ud toze hubanćija denj, negu sate igri ud taze nedele sa mu umenali sarcáta i nikade ništi zabrávimi teze deni.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu