duminică, 7 iulie 2013

XX. I-ja denj - NEDELETE NA SPORTA U BRÉŠĆA      Idna cela, palna nedele s sreštenijta megju balgare -palćene i nadprevárvanij pu sport, cigurnu či i idna izvani rednu hubanka rabota .

Vu čekami sincata ud maneni du gulemi, ud mládi du stári, sincata zágijnu da si naprávimi po véseli toze žuvoti i da se udberémi sas idnija milni, sládci i nizabrávni pomene.
      Mi dvade napámeći idin primer ud svetovnata mreža - interneta. Dupusnet-mi da vu gu ubáda (napiša)
- Idno manenu monče, koče sij stignali baštata u tej pustánati, umuréni ud tolkuse rabota, homa bega, tiče srašte négu i gu pita:

- Tájko,tájko,  ti kolku leja zaslužiši za idini denij ?
      Čeleka pustánati i ustánali šastisani i ne znájali kako da mu udguvor.Du na sétne sej sabudili i mu udguváre:
- 50 leja, felaj`s leja...
- Áhá, tugázi táti dáj-mi 25 leja.::!!!
- Ne te srámu magarče manenu- mu udguváre toj- dvámi si čekali da si doja i homa si me vasadnali kača idin konij. Já begaj barži i pipaj knigata i uči, či koče se rasfarlem i se umuja za te ispitvami, pa za te vida tugázi...
      Náštu monče s` ij navilu glavičitu i flezalu u négvata soba, sarditu i s saldzi u učite.
      Prez neku sahát katu baštata si ij pučinali i ne bili više jadosini i učali  vazi mončitu pa ij zapitali:
- Ubadi-mi de sinko, kako si iskali sas pitánčitu unuj ud udeve ?  Kako ištiši ti da si kupiši ?
      Si u  tuj vreme, biz da čeka odguvora, vádi 25 leja i mu gj pudáva na mončitu.
      Mončitu gi zeme i utváre halmáre ud détu vádi idna kutija i ja rasipi na odara.Palna i bla tazi kutija sa drébni lejve. Ditetu gj gribi i  záginu sas udeve dubávnite lejve mu gj dáva na baštá-mu
-          E viši táti, tuke imami 50 leja, zamigi či išta da si kupa idin denj sas tébe.
      Razbire se či na čeleka sa mu purčučureli saldzite.
      Drágij čatnići - si se razzálili? Zaldzite sa ti purčučureli ?
     Nide ustáve  da meni vremeto, zakupáni u katadenšnata rabota...negu hájda sas toja sin, sas tojta deštere taze nedele, nedelete na sporta, u Balgarskata kašta ud Bréšća da premenémi i izžuvejmi rádusni migve zágijnu uidinati u sporta.


      Sas pomuš Božija smi krénali taze nedele na sporta, makari či ćisata i probala da mu upláši sas nekolkus kápći. Ama nija nismi kača čeleka ud prikaskata.
      Prikaskata i slédna: Idno monče izgudenići piši pismu na négvata izgudenica;
-          Milna muja, za tébe za prepluvami náj gulemotu murij, za premena náj visoćite planini.
-          P.S. aku leti, ništi se sretimi dvičara.


      Taj či smi se prebrali, smi zapalili “plamaka na mladusta” i sas  rádus  usarcini smi krénali taze nedele sas idna igra pu fotbala medgiju po mládi i po stári brešćáne.
      Za probami za seku denj da napiša makári neku redelče za kako se tréfva seku denj preku taze nedele.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu