miercuri, 19 iunie 2013

XV. Brašanci – Praznika na presvetotu Isusvu Telu i KrafiÁnsámbal BREST ud Bréšća na parvata edicija na Festivála  “Impreuna in Timisoara multiculturala”


   U čtvartak, 30 juni na katuličánsćija práznici Brašanci – Praznika na presvetotu Isusvu Telu i Krafi Ánsambal Brest ud Bréšća i učástvalli na  parvata edicija na Festivala  “Impreuna in Timisoara multiculturala”.  Uredéni ud Škulata  broj 25 ud Timišvár vládana ud gospugijata deriktur prof.Carmen Rodica Burcea-Iancu na tozi festivál sa učástvali ánsambale na sate malčenstvá i ne sámu, ud okradate Timis, Arad, Caras Severin i Hunedoara i ud drugije daržávi: Hungárija, Sarbija i Nemsku. Gospugijata Náći Tuturilov profesurća u taze škula i mamila clenvete na Ánsámbal Brest preku tuje mlogu hubanku sreštenij na sate détu ubičeti i se trudati da si upázati hubanćite pesmi i igri na tejnata nácija.
   Otu tuje srešteni sej dugudilu preku nedelete i mlogija dičeta clenve na srednata grupa na Ánsámbal Brest sa škulare i mlogije ud tej se prepráveti za parvotu Svetu Prečistini samu nekolkusi pára sa ućástvali na toze festival ama sa se trudli i sa dustignali da dunesati banátskata balgarska palćenska igra napreći sate prebránite i sa bli rasplateni sas radust i orgánizatorete sa ij ubićáli ći  sa puzváni na seku gudišna edicija na toze festivál.
   Sutirnata teze dica nisa zabrávli za tejnite bačve i káći ud gulemata grupa na Ánsámbala détu učatu u Katuličánsćija Ličej Gerhardinum i zágjnu sas tej sa zali del u Katuličánsćija Dom na idna Sveta Misa pusveténa na dicáta détu sa svaršli XII tija klás.
   Večera smi stignali na vreme  za da zamimi deli sincata na pubožnusta ud Bréšća.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu