vineri, 27 iulie 2018

CDLXXXV. BOJA SMEJ, UD ŠTUTI BUNI I NAKÁZE


Dváma užénati, sedati na hurta,  sledi 50 gudini ženidbensći žuvoti.
-          Marišku, sigá či smi ustareli, ubadimi istenata, bizi da me lagaš. Na kogu i náj manenotu (náštu) dite? Či ni preliče nikaći s drugjete 4-te brátelčeta.
-          Da zánši či ništa te lagami. Sámu toj ji toja.
                                              ***

Čeleka na idna rusa žina si varvi pustánati ud na rabota. Flezva u kašti i sapćásva idini lucći čeleći, razfaren u odara. Utori šufnere i s nameri žinata.
-          Kolku pate treba da ti iztulmáčvami ? Toj treba da se izkrij, ni ti!
***


Baštata si zapita dešterete:
-          Sam sapćásali či dnés si se bácvala s idno monče. Koj i bili? Bonku, ali  Gášpar?
-          Kolku saháte sa bli, 7, ali 9?
                                                 ***


U idno sélče, guspudini i naučili horata za gá se ispuvedvati da ni dumati više či sa grešili za sprámnu, negu da ričati – Sam lasnal (a) na musta.
Prez déseti gudini, guspudini i ustareli i bili udmenati ud idini novi, mládi misnić. Horata sa dvádeli da se ispuvedvati i mlogja tima sa dumali “sam lasnal(a) na musta”.
Novija guspudini, začudini i mállku uplášini i učali vaz birova da mu ubádi či ima idini most izčupini u sélu.
-          Birova, more namestiti toze mos či jáku mlogje hora sa lasnali na musta.
-          Birova se semji, out i znájali za kako ji hurtata i mu udguváre:
-          Tuj niji taj gulemi báj.
-          Áz dumami či i tvarde gulemi báj, le i vášta žina i lasnala taze nedle, tripate.
***


Sledi prebirenjétu ud na svaršánjtu na učebnata gudina,  Ivánču sj dušali i si zapita baštamu:
-Tájku, ti gá si svaršili škulata?
- Sigá 30 gudini. Zašto me pitaši?
- Sam bili cigurini. Le dáskalete sa rikali či ud 30 gudini nisa imáli idini tolkuse izvanredini škulár.
                                                             ***

Dve žini si varvati ud dugine i si prekázvati koj s kako.
Na ida féć idna ud tej duma:
-          Gladej tuje kuče s idmi uko….
Durgata si zaplášte idnotu uko i pita:
-          Di ji má kučitu?
                                                     ***

  Pitánče:
-          Koko právi idini neuron u glavata na idna rusa bulka?
Odguvor:
-          Se-j nasitili  da žuvej samičeći.
Drugu pitánče:
-          Kako pravati dva neurone u glavata na idna rusa bulka?
Odguvor:
-Se natiskati.
                                                    ***


Se ubážde či ni sate rusite žini sa glupavi.
-          Abe malči! Mojta žina i blá čarnaoka, s čarna ćika, ama uščére se-j ufárbila rusa, i snoštu i právla lárma či ud di ima čarna ćika vaz námu u odara!
***


Pitánče:
-          Znájti kaći sa ja zváli svékarvamu na Ádama?
Odguvor:
-          Ádam ne imáli svékarva, toj i žuveli u rája.


P.R.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu