vineri, 20 iulie 2018

CDLXXXI. SIGÁ 30 GUDINI


      Či meneva vermeto se iztáče, smi sapćásal još udkole, i useštem tuj si po častu, i tuka hurtuvam za méne, se po mlogu i si po častu. Teze dene vájda još po častu out di goti se ubarna se hurtuva za vakánca ali za bákáláureáta, gulemija exámen na žuvota.
       I taj si dáma isápt či e véć sa menali 30 gudini ud katu sam bili i áz u tuj stánj, sam svaršili ličeja. Ni pánta mlogu neštu ud unezi vremeta sám či me –j bulela glavata ud tolkusi buni: - Kako da práva nadálja? Da uča još, ali da kréna da rábota, u vlášku ali da izbegna u druga daržáva? I dali za mena exámenete na bákáláureáta, za zama li báka? Ali kaćétu dumati vlajsáta za treba da ida u Balgárja za taj, za da mena Dunava da…”zama báka”.
       Smi probali da se sretimi sas bivšnite drugáre i, mlogu čudnu, náj mlogjete ud tej nisa više u daržávata. Se pitam za kako, ama némami nit idini odguvor!?
       No, smi se razbráli s drugárete či za se sreštemi seku gudina još sto gudini, dano prez vreme da možimi da se sretimi sinca. Dnés teze kujatu nisa u daržávata nisa mogali da dodati, i jáku me-j stráj či prez gudini, gá tija izlejati u pénsja, za dodati na sreštenji sámu tija, out nija za rabotimi još. Ni treba mlogu da računimi za da si dedém isápt či za treba da rabotimi du….150 gudini. Ama niji báj, le se znáj či nadeždete “za žuvot” u  Rumanija i …180  gudini, taj či imam vreme 30 gudini da se sreštemi.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu