vineri, 6 iulie 2018

CDLXXVIII. TÁBARA/LÁGER ZA KATULIČÁNSĆITE FAMILJ


28 JUNI – 2 JULI 2008, BREBU
      
     Za neku denj, nekolkus katuličánsći familj sa se prebráli u Novija Brebu na gudišnotu sreštenj, tábara/láger na katuličánsćite familj ud Timišvárskata Diečza.
   Guspudin Szilvágyi Zsolt parok u Rimska Katuličánska Paraćija Josefin, Timišvár, sistrata kalugjerćja Boebe, familjata Pikler i ne u sétnija red msgr. Pal, novija biskup sa hurtuvali za milata kantu Náša Spasitelj i jakusta na mulitvata, osubitu na mulitvata u familjata. U idin ud teze deni smi bli  puhodni ud madžerskata televizja Duna. Hubankata, ama za žálust mlogu za dalgju práznata čarkva ud sélu i blá naćéčna  ne sámu sas cveći negu i s pesmi i mulitvi, preku teze dene.
   Mlogu mi harésvalu či mulitvata na vernicite i blá izmolna ud seku idin čeleći kojtu i bili u čarkvata s pu idna mislej i večera se-j molilu pu idna Zdráva Marijo, sled seku miselj ubádna ud vernicite.
  Tvarde hubanku i uredénu selu sas kašti hubanći, ama u kujatu se sedi sámu lete ali na kráj nedelete na udpuska, sas jáći planinsći luft mu-j pretaglilu čelešći, ama ne blo taj jáku kača hubanćite miselj i mulitvi kujatu sa se vazdégali kantu nebeto preku teze hubanći deni.
    


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu