sâmbătă, 23 iunie 2018

CDLXXII. DRUGATA VAZMOŽNUST    Se puutváret merćite 61/A i 1/6B. Pu kaćétu znájti teze merći sa bli utorni, ama etu či se puutváreti za da ima vazmožnust da se utruši sati buget.
 Za ujdinvanjétu na náj málku 5 páure, hora ali áutorizirani personi i firmi ima još 83.990 euro.

   Na drugata merka , tojest 1/6B za napreduvanjetu na selata moži da se napišati projekte de 120 hiljati euro ud sekuja obšnust i du 20 hiljadi ud ásočijacji ali fundácji. Bugeta za teze projekte i 366.720 euro.

Po mlogja dáti možiti da duznájti ud dolnite svetičta.  Vu čekami s hubanći projekte.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu