duminică, 13 mai 2018

CDLXIX. LITÁNJA NA SATE SVETCI

Pu: DUHOVNA RANA
 ALI
 MULITVENA I PESMENA KNIGA
ZA KATULIČÁNSĆIJA NÁRUD
TREĆOTU SAS NOVI MULITVI PESMI DUMESTNU IZDAVANJI UD
IVÁN VADÁSZ, PAROCH
I
STEPAN SZABODOS, KAPLÁN
LIPOVA
ŠTAMPISANU U ŠTAMPÁRNICATA NA NIKOLA BEER
 1924LITÁNJA NA SATE SVETCI

Guspudine pumilvaj, Isukraste pum., Gusp. pum.
Isukraste slušaj mu nám. Isukraste uslušaj mu nám.
Baštá nebesći Bože, pumilvaj mu nám.
Sine Udkupitelj na sveta Bože, pum. mu nám.
Duše Sveti Boše, pumilvaj mu nám.
Svetu Trijstvu, idini Bože, pumilvaj mu nám.
Sveta Mario,                                                                                     /
Sveta Bogurodico,                                                                            /
Sveta Divico na divici,                                                                     / muli za nám.
Sveti Mihále,                                                                                    /
Sveti Gábriele,                                                                                 /
Sveti Ráfaele,                                                                                  /
Sate sveti Ángjele i Arkángjele muleti za nám.
Sate sveti Redve na blažénite Duhve, muleti za nám.
Sveti Iváne kraštitelj, muli za nám.
Sveti Jozefe, muli za nám.
Sate sveti Patriárke i Pruroci muleti za nám.
Sveti Petre,                                                                                      /
Sveti Paule,                                                                                     /
Sveti Andrea,                                                                                  /
Sveti Jakobe,                                                                                  /
Sveti Iváne,                                                                                    /
Sveti Toma,                                                                                   /
Sveti Jakobe,                                                                                 /
Sveti Filipe,                                                                                   / muli za nám.
Sveti Bártule,                                                                                /
Sveti Mathea,                                                                                /
Sveti Šimune,                                                                               /
Sveti Thadea,                                                                               /
Sveti Mathea,                                                                               /
Sveti Bárnaba,                                                                             /
Sveti Luka,                                                                                  /
Sveti Marko,                                                                               /
Sâte sveti Apoštole i Evangjeliste, muleti za nam.
Sâte sveti učenic Guspudinuvi, muleti za nám.
Sveti Stépane,                                                                           /
Sveti Laurence,                                                                        / muli za nám.
Sveti Vincence,                                                                        /
                                                                                                            
Sveti Fabiáne i Sebastiáne,                                                      /
Sveti Iváne i Páule,                                                                  /
Sveti Kuzma i Dámiane,                                                          / muleti za nám.
Sveti Gervásio i Protásio,                                                        /
Sate sveti macenici,                                                                 /

Sveti Silvestre,                                                                         /
Sveti Gergule,                                                                          /
Sveti Ambrosio,                                                                       /
Sveti Hieronime,                                                                      / muli za nám.
Sveti Augustine,                                                                      /
Sveti Martine,                                                                          /
Sveti Nikola,                                                                            /
Sâte sveti Biskipve i Izpuvednic, muleti za nám.
Sâte sveti Naučitelje, muleti za nám.
Sveti Antune,                                                                            /
Sveti Benedikte,                                                                       /
Sveti Bernáde,                                                                          / muli za nám.
Sveti Dominiko,                                                                       /
Sveti Frančeško,                                                                       /
Sâte sveti Misnici i Leviti, muleti za nám.
Sâte sveti Reduvnici i Pustinjaci, muleti za nám.
Sveta Mario Mandalino,                                                            /
Sveta Ágato,                                                                              /
Sveta Lucio,                                                                              /
Sveta Agnezo,                                                                           / muli za nám.
Sveta Cecilio,                                                                            /
Sveta Katarino,                                                                          /
Sveta Anastázio,                                                                        /
Sâte sveti Divici i Udivici, muleti za nám.
Sâte Svetci i Svetici božji, muleti za nám.
Milustiv mu nám badi, uprusti mu  Guspudine,
Milustiv mu nám badi, uslušaj mu Guspudine.
Ud seku zlo,                                                                                 /
Ud seku grêh,                                                                               /
Ud tujáta srâčba,                                                                          /
Ud barza i ninadevana smrac,                                                      /
Ud djávska prevára,                                                                     /
Ud srâčba i nikajilnus i seka zlá ole,                                           /
Ud duha ničistija,                                                                         /
Ud bljâskanji i tresnenji,                                                              /
Ud biča na zemerâsenji,                                                               /
Ud kuga (čuma), gláć i boj,                                                          /
Ud smraćta véčna,                                                                        /  utarvej mu Guspudine.
Pu Tájnusta na tujétu svetu utelovénji,                                        /
Pu tujétu dušášći,                                                                         /
Pu tujétu purudénji,                                                                      /
Pu tujétu kraštenji i toja svet post,                                               /
Pu toja križ i tujéte maći,                                                             /
Pu tujata smrać i tujétu zarovenji,                                               /
Pu tujétu svetu uzkeasnénji,                                                        /
Pu tujétu čuduvitu nebuutádenji,                                                 /
Pu dušášćitu na Duha Svetija Utušitélji,                                     /
Ud sadnija denj,                                                                          /
                                                                                                 
Néja grešnici,                                                                            /
Da mu udpušteš,                                                                       /
Da mu uprustiš,                                                                        /
Da se dustujiš na práva pukora da mu duvedéš,                      /
Da se dustujiš tujata čarkva da vládaš i upáziš,                      /
                                                                                                /
Da se dustujiš (Guspodstvutu apoštolsku i) sate carkovni     /
Redve u svetata vera da gji uzdarževaš,                                 /
                                                                                                /
Da se dustujiš nipriatélete na svetata carkva da gji puniziš,  /
                                                                                                /
Da se dustujiš na krastjánsćite kraljé i puglavare mir i          /
právu uidinstvu da daruvaš,                                                    /
                                                                                                /
Da se dustujiš  na sât krastijánsći narud mir i  idinstvu         /
da daruvaš,                                                                             /  Te molimi uslušaj mu nám.
                                                                                               /
Da se dustujiš  isti nám  u tujata sveta služba da mu             /
pukripiš i uzdaržêvaš,                                                            /
                                                                                               /
Da nášta pámeć na nebeskutu zaktevánji upraviš,                /
Da na sâte nášte dubrostornic véčnu  dubro puvârniš,          /
                                                                                               /
Da se dustujiš dušite na sate brájće, bližni i dubrostornic     /
ud  véčnutu udsâdenj da gji izbaviš,                                      /
                                                                                               /
Da se dustujiš ruda ud zemete da dávaš i uzdarževaš,          /
Da se dustujiš na sate verni martavi pučinak véčin da          /
daruvaš,                                                                                  /
Sine božji,                                                                              /
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Uprusti mu nám Guspudine.  
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Uslušaj  mu nám Guspudine.       
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Smili mu se nám Guspudine.        
Isukraste slušaj mu nám,   Isukraste uslušaj mu nám. Guspudine pumilvaj, Isukraste pum., Gusp. pum.
Bašta náš i t. p.             
Misn. I nide mu uvižde u nápas.
Nár. Négu mu izbávej  ud zlo.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu