luni, 7 mai 2018

CDLXVII. PUBOŽNUSTA NA UMENEVANJÉTU NA UTÁJSTVITE


          Mulitva napreći umenuvanjétu ma utájstvite.
   Ilá, o Duše Sveti, napalni sarcáta na tujate verni i upali  u tej ogane na tojta mila, kojtu si prebrál nárudite ud različni jazic u idinstvotu na verata.
M.      Guspudine smili mu se nám!
N.       Isukraste smili mu se nám!
M.      Guspudine smili mu se nám!
Bašta náš… Zdráva Marijo…
M. Guspudine uslušej mojta mulitva!
N. I vikanjétu mi néka dodi du vaz tébe.

   Da se pumolimi:
   Te molimi, Guspudine, pusvetli nášta pámeć sas svetlusta na tojta svetlus, za da možimi da puznájmi unuj, kujétu treba da-j právimi i unuj, kujétu ij právu, da možimi da-j navaršim. Pu Isukrasta náša guspudin.
   M. Kralico na presvetata krunica.
   N. Muli za nám.

   M. Sveti bašta Dominik, sveta Filomeno i sate svetci božji.

   N. Muleti za nám.

   Mulitva sled umenuvanjétu na utájstvite

   Pu tujata umbrámba tičem sveta Bogurodico, nide udfarle nášte molbi u nášte nuždi, negu izbávej mu zámanj ud sate opasnusti, divico slávna i blagusvéna, gospogjo nášta, pusreditelico nášta, pomućnico nášta.Pumiri mu nám s toja Sin, prepuračvaj mu nám na toja sin, predstávej mu nám na toja sin.

M.Guspudine smili mu se nám!
N. Isukraste smili mu se nám!
M.Guspudine smili mu se nám!
Bašta náš… Zdráva Marijo…
M. Guspudine uslušej mojta mulitva!
N. I vikanjétu mi néka dodi du vaz tébe

   Da se pumolimi:

   Te molimi, Guspudine, pumágaj mu s tojta milus, za da možim da navaršim unuj, kujetu smi-j puznál pu tébe kača nášta dlažnus. Pu Isukrasta náša Guspudin.
   M. Blágusova na Boga satmožnija, Bašta, Sin i Duh Sveta, pu sredustujánjtu na kralica na presvetata krunica, da slezi nad vás i da ustáni zámanj s vás.
   N. Á men.
***
Seku parvata nedele, sled mlád petak se umenuvati utájstvite.
U Bréšća ima 13 vincá.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu