luni, 23 aprilie 2018

CDLX. MULITVA NA SVETIJA GJURA MAČENIĆ.
          "Guspudine Bože, ti mu zarádvaš nám pu zaslužbite i zamolenjitu na Svetija Gjura, toja mačenić. Dupusni milustivu i to, da néja, kujétu pu négu tujete dubrusturénjita želimi i molimi pu darlivusta na tujata milus, da gji dubávami.

          Pu Isukrasta náša Guspudin, koj sas Tébe žuvej i kraluva u idinstvu sas Duha Svetija, Bog u sate vike". Ámen


Da Bog žuvej, sate unezi détu mu nosat négvotu ime.

            P.R.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu