duminică, 4 martie 2018

CDLVI. AKU NI PIŠIŠI… UD TOJTA OLE.

“AKU NI PIŠIŠI, NA BLOGA-TI IDIN DENJ, ZA ZNÁŠI TI, AKU NI PIŠIŠI DVÁDNI ZA ZNÁJATI TOJTE BLIŽNICI, AKU NI PIŠIŠI TRIDNI ZA ZNÁJATI SATE”.

         Istena, gulema istena, makár aku ni glás báš za bloga, ama i taj giltva. Viditi vija, áz ni piša tuke či sam platéni, či treba seku denj, seku nedele ali seku mesec da si napráva “normata” za taj da si zasluža lejčitata. Áz piša ud mojta samusébna ole, bizi nikakva morenj. Báš za tuj imami tolkuse prázni dene, no teze sétnite, za žálust báš sam bili jaku bulnávi. Ondz denj sam si dušali ud špitále, détu sa me operirali u glavata, mlogu taška operácja, prez kujatu zafálemi na Guspudina Boga či sam menali, sam stánali i sam celi,  na kujatu i nužnu mlogu vreme za da se guda na kráka, i etu či véć snoštu sa me uluváli bulevite ud bubrec, kájči kámacite sa krénali da se butati. No puléku, puléku s pomušt božja za badi na dubre.
     Sam šteli sám sa pudela s vas teze novusti, za da ni me nisliti mákuču marzelivi. Le ništa piša za uredénite sreštenjéta s prelegata na  “3 Márt – Dene na Balgárja”, makár či sa bli uredéni mlogja takvize sreštenjéta. Ništa piša, out, pu kaćétu znájti ništa piša za neštu  na kujétu nisam zal deli. I ne bulesta me i prečla da zama del… za žálust.
     S taze prelega zafálemi na sate unezi kujatu sa me ukurážvali, i nisa bli málku, makár či rodnija denj sam gu “praznékuvali” u špitále, na bolnija odari.

     BOG DA VU DARI SINCA S MLOGU, MLOGU ZDRÁVU!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu