luni, 1 ianuarie 2018

CDXXXVI. BOGURODICA

Ángjelskotu puzdrávenj

Zdráva Mario, s milus si palna, Guspudin ij s tébe, blagusvéna si medju žinite i blagusvén ij ploda na telotu ti, Isus.
Sveta Mario, májćo božja, muli za námu grešnici, sigá i u vremeto na nášta smrać. Ámen.

Sled Bašta náš, ali Guspudinvata mulitva, Ángjelskotu puzdrávenj i náj puznátata mulitva.

Dnés krénvami idna nova gudina, i se predstávem napreći Náša Nebésći  Bašta za da krénimi zágjnu taze nova gudina, ujdinati s Májća Božja, májćata na náša Spásitelj Isus i nášta májća i ujdinati s Sina, Sin božji Isus.

Rádvaj se Bogurodico,
Ti si rudila Krále
Kojtu kraluva na nebeto i na zemete, sigá i u sate veka. Ámen.O presveta Bogurodico.

O presveta Bogurodico, dupusni da badim tojte.
Tojte u žuvota i smraćta.
Tojte u dubro i u zlo.
Tojte u borba i pátenji.
Tojte sigá i u sate veka.
Sveta Bogurodico, dupusni da badim tojte.
Májco u tébe se uvervam i nadevami.
Májćo tébe zaktevam.
Májćo milustiva, smili mu se námu.
Májćo možna, brani mu námu.
Májćo o ilá, pumugni mu da molimi.
Májćo o ilá, pumugni mu da se borimi.
Májćo o ilá, pumugni mu da tarpimi.
Májćo o ilá, pumugni mu da ni se izgubimi.
Vervam či ti možis da pumogniš, o ti možna.
Ištiš da pumogniš, o ti milustiva.
Treba da pumogniš, o ti verna.
Zaistu i za pumogniš, o ti dubrustiva.
Májćo, ti si milusarcna májća.
Raztušnica na žálnite.
Ubrámba i bránitelica na grešnicite.
Koj i iskal tojta pomuš, pa da ne ja dubávil?
Koj se-j uddelil ud tébe, biz da bi bil preslušen?
Zatuj s uvervanj izjava u seku zlo.
Maria zámanj pumága u seku vreme.
Jáku putvardevam s žuvota i smraćta.
Maria zámanj pumága, u seku niole.
Zatuj vervam i žélim s taze vera da umrém.
Da badimi s tébe u dubro, májco u nebeto.
Pud tujata ubrámba tičemi sveta Bogurodico, nide udfarle nášte molbi u nášte nuždi, negu izbávej mu zámanj ud sate opasnusti, Divico slávna i blagusvéna, gospogjo nášta, pusreditelico nášta. Pumiri mu nám s toja Sin, prepuručevaj mu námu  na toja Sin, predstávej mu nám na toja Sin.

M. U sate nášte maći i nioli.
N. Barzaj mu u pomuš o preblažéna Divico Mario.

Da se  pumolimi; Spumeni se o náj-bogumilno Divica Mario či nikade ne se čulu da bi nekuj ustáven bil, kojtu tojta ubrámba ij iskal i za  tojta pomuš se-j molil. Pu takozi uvervanji prubužden, barzam vaz tébe o Divico na divicite, májco dubrustiva, napreć tébe áz niolin grešnić tužnu stuja, nide udfarle mojta mulitva, o májco na véčnata hurta, negu preslušej milustivu i puslušej me. Ámen.


PP: Znája či taze mulitva ja ima još idnaš na toze blog, ama i jáku hubanka za da ni ja napiša i dnés.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu