miercuri, 24 ianuarie 2018

CDLIII. PARVITE PROJEKTE

      Sam pisal još za “Grup de Acțiune Locală Asociația Timiș Torontal Bârzava” GAL TTB taj kaćétu gu imenuvami na kasu nija. Etu či parvite 4 projekte sa menali parvata trepka i sled katu komisjata gji udubrila za čekati udubrevanjétu i na AFIR.

      Aku nisti sapćásali sámu 100 hiljadi euro sa se iskali, i s sate ima 330 hiljadi, taj či ima još mestu za projekte, i možiti da se uluviti u pisanj. I aku se mislimi či taze i sámu parvata sesja utorna, zajéstu bi trebalu da se uluviti u rabota. Se nadevami či za  ima i projekte napisani ud nášte banátsći balgare palćene. Mlogu uspeh!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu