miercuri, 24 ianuarie 2018

CDLII. ISTENSKA ZIME NA PLANINATA SEMENIK

   
      Ni udkole sam pisali či pánta gulemija sneć ud zimite na mojtu ditinstvu. Vaz námu i guraštu, kača proleć, máj, máj da cafnati darváta. Za tuj, za da se razladimi i da prežuvejmi istenska zime s mlogu, mlogu sneć, némami nakade sámu da tragnimi kantu palninite Semenik. Na 104 km ud Bréšća u okrag Káráš Severin smi namerli, i za nameriti ne sámu sneći, negu i idna izvanredna hubus kujatu mu ja harizva planinata, s mlogu po hubanka zime.
     Glaščeta se digati kantu visučnite i mlogu rádust ubliva ukulinata, palnu ji sas sanjéčta, pungji, lupátčita ali ski, koj s kako ima, sámu da se laska i da se ispušte, razbire se či s pogleda kantu bližnija, kumšijina, da ni nekaćési da mu naddelej.
     Mlogja pate, nija imami običája da glademi po na deléku, i mislimi či hubanćéte mesta sa jáku na deléku, etu idini ud hiljadite primere kujatu mu dusvedočvati sas sém drugu neštu.
     Tuka, usreć vara “ Piatra Goznei” – Goznija Kámak (1.447 métera visučna) i vara Semenik (1.445 métara) za nameriti, kača na mlogu málku mesta ud Rumanija, máj 6 meseca u gudinata sneć kojtu vu čeka i vu deka da se sánkati.

 


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu