luni, 4 decembrie 2017

CDXXV. DA SE RAZSMEJÉMI

Sklučnata raka i starnata na hurtuvanjétu ditu premestva fálkata na čeleka na idna starna i udguváre na pitánčitu “Ištiši još?”

Sate ti ištati hubavotu i dubrotu! Nide gj ustáve da tij zemati!

Ima dve hurti détu utváreti mlogja vratá: “drapni” i “ natisni”

Nide se kaca či kako mislati horata, sekaći ni ji právati tvarde častu.

Za idno umernu jasći, zimisi pu idno točnu u seku raka.

 Ima idini po dubar sveti, ama i mlogu skapi.

Begaj ud  mamenjétata na telotu/ tentácjite, ama ni mlogu barži za da možati da te stégnati.

Nékade nide proba dalbučnata na neku téča s dváta kráka na idnaši.

Hubusta i faznuvita na žinite za da možati mažjéte da se zalibati za tej, a glupusta za tija da možati da se zalibati.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu