joi, 30 noiembrie 2017

CDXXIII. ŠÉSI HURTI

     Pisátela Ernest Hemingwai se-j pudfánali idnaš či za zaras sarcáta
i za naprávi saldzite da purčučurat sas idna prikazka ud…sámu šési hurti. I prejgráli.
,,For sale: baby shoes, never worn”

,,Za prodanj: butušćita za novu rudéni, nihaznuvani”


     Ud tugázi, mlogja tima sa probali da napišati náj žálnata prékazka , ud … sámu šési hurti.
    Istenata i či gá se preubarnati, teze kasi žálni prékazći, ali si izgubati ud usežbite détu mu gji nosati, ali prejgrájati nekolkusi hurti.
   Etu nekolkus primere.
,, Nipuznáti. Drugáre, Hubavi drugáre. Zalibni, Nipuznáti”
,,Sti grešili numera. Udguváre puznátija glás”
,, Purdávam parašuta, niutvarena, tuka, tám karvava”
,,Srebarna svábda. Sámu s idin stol”
,,Sam kupil trandáfere. Zákluča i umenati ”
,,I menalu vremeto štut sam čekal”
,,Uholnusta, kača magnét prebire zli raboti ”

     Nisam namerili nidgj pu svetovnata mreža interneta, ama usežtem či nisam parvija kojtu se misli na pá takvize kasi prékazći, ud sámu šési hurti, ama kujati mu zarádvati. Áz sam probali, probajti i vija. 

,,Blizu du Tébe išta áz Bože ”
,,Te milvam, májca na mojte dicá!”
,,Sveta Familja, Isus, Marija, Jozef- pumagájti-mu ”

     Out si hurtuvami za šési,  za ustáva nastarna šestet hurti, i hájdati da zapántim šeste glávni isteni:
1.    Sám idin Bog ima.
2.    U idina Bog ima tri personi: Bašta, Sin i Duh Svet.
3.    Sin božji ij stánal čeleć za da mu udkupi i spasi s négvata smrać.
4.    Bog ij právedini sadovnić kojtu za nadari dubrijte i za pedépsa hargjevite.
5.    Dušata na čeleka i véčna.

6.    Za da se spasimi mu-j nužna božjata milus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu