luni, 6 noiembrie 2017

CDXVII. TÁBLICATA NA UZMLOŽVANJÉTU

Pántiti-li kolku i blo mačnu, usubitu u šés natáta da naučiti táblicata na uzmložvanjétu? Ama, s tolkus po mačnu i blo vájda da ja razberémi, out aku bi ja razbráli nibi mu izgladvalu tolkuse mačnu, i sekaći nibi ja naučili kaća…poezija. Bi trebalu nija rodnicite da pumognimi dicáta i da ji istulmáčimi za dicáta da razberati. Pu svetovnata mreža - interneta za nameriti taj zvánija “ Tabel na Pitagora”.

x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
9
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
Niji gulema rabota, možim da sapćásam či aku, na primer ištim da uzmložim 2 sas 8, tám détu za se sretati dváta, ali usemte ud parvata linja sas dváta ali usemte ud coloánata za imami odguvora. Cégurnu ci napreci da haznuva toze tábel, ditetu treba véć da i razmelu “sas kako se jadi “ táblicata na uzmložvanjétu.  S pumušta na toze tabel, ditetu moži da vidi i da razberi či aku se umenati termenete, rezultáta i si tozi ( 2x8=16 i 8x2=16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
9
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81


Zajéstu, ditetu treba  da vidi či  aku zami pu tri kocći ud 5 reda právati sassém 15 kocelčeta, taj za razberi logikata na táblicata na uzmložvanjétu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
9
9
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81


         Ama, ni treba áz da vu uča vás kaci da iztulmáčiti na dicáta, pumugneti ditenčitu, ali ditenčitata, i udvan či za prežuvejti zágjnu neku saháti kača drugáre kojtu gu pumága, i ne kača sprudnija, vája dáskal, i sam cégurin či, sekaći neku pać, gá purasti za se gordejt s váštu dite, a to za vu zafále.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu