sâmbătă, 4 noiembrie 2017

CDXVI. SVETIJA IVÁN PÁVEL II-JA,PP

          Sv. Iván Pável II-ja, ruden Karol Józef Wojtyla, na 18 máj 1920-ta gudina u grada Wadowicw u Polsku, pučinat na 2 aprila 2005-ta gudina u Vátikan i bili Pápa na Svetata Májća Čarkva, i Biskup na Roma ud 16 oktober  1978 du smraćta.
           I bili parvija Sv. Bašta Pápa kojtu niji italjánac ud Sv. Bašta Pápa Ádrián VI-ja, tojest ud  1522-ta gudina.
Vremeto štuti i mamili Svetata Májca Čarkva, usreći oktober meseca 1978 i april 2005, i trećotu kača dalgina u istorjata na Čarkvata, sled Sv Pétar – kulu 34 du 37 gudini i Pápa Pius IX-ja – 31 gudina.
          U čarnija denj 13 máj 1981-ta gudina katu i hurtuvali, predékuvali na mložtvutu, u piáca Sv. Pétar ud Rim, i bili grabnati ud na blizu ud Mehmet Ali Ağca. Za tuj Sv. Iván Pável II-ja ubážde: ` Idna raka i grabnala, a druga i  umenala pate na  sečumata`. Taze drugata raka i rakata Májca Božja, kujatu ja ji pučitvali izvanrednu.
          U 1983-ta gudina i puhodili u rubijata négva zlostornéć i gu ji uprustili. Ama tuj ne blo satu, u 1984-ta gudina policjata ud Venezuela i zaprela idin komplot za ubijstvu, zajéstu i policjata ud Filipine i prekasnala s vreme idna pa takvaz stramna miselj.
          U 2005-ta gudina se-j razbulel, i bili ceréni u špitale Gemelli ud Rim, ama i pučinali u 2 aprila 2005-ta gudina.

          Biográficni dáti
          Na 9 gudini ustánva saráče ud májća. Sled katu i izkáreli, zavaršili  gimnázijata škula Marcin  Wadowita ud Wadowice, u 1934-ta gudina se-j upisali u Teátranskata Škula  ud Jagllonsćija  Universitet ud Krakowija. Universiteta i bili zatorin ud nazistete  u 1939-ta gudina i ud tugáz i rabotili, megju 1940 – 1944 u idna mina ud kámak. U 1942-tu letu se upisva iskrušum  u Seminára pu Teologija pud upatvanjétu na  Kardinále Adam Stefan  Sapieha, Árhibiskup na Krakowija. U 1 november 1946-ta gudina i pusvetén za misnić. Na kasu vreme i izprátin u Rim kadetu si zeme doktoráta pu temata `Verata u tvorčestvotu  na Svetija Iván ud Kriza`. U 1948-ta gudina se vrášte u Polsku ditu služi u različni paraćij. U 1953-ta gudina si pudarže tezata `Precenevanjétu  na vazmožnustite za sadaržvánj na katoličánskata etika`  na usnovata na etičnata  na Max Scheler.
          I 264-ja naslidnić na Sveti Pétara.
          I bili uvedéni u Reda na Svetite na 27 april 2014 ud Sveti Bašta Pápa Fránc.
Svetata Májća Čarkva gu praznékuva na  22 oktober.

Čétate ud Sveti Iván Pável II-ja

“Istenata mu uslubudeva i mu dupušte da žuvejm u slobudnust za da dustégnimi tejna cél, blažénstvotu”.

“Redum détu idna persona i namaléna na idna stvár na mánipulácjata, ud idin deréktur, izučén čeleći, idin polétičján ali libovnéć se tréfva raspraskvanjétu na idinstvenusta na čeleškata vatrešnust”.

“ Nide se ustáve da fletiši u nikadarnust. Nija smi velikdenšći hora, nášta pesma i Álleluia”.

“Artističnija talent i idin pudárak u Boga i kojtu namer u négavata vatrešnust toze dár ima idna odguvornust: da razberi či ni moj da ni si ulága tálenta i da se trud da gu purasti”.

“Pu tesnata putéka na zemájsćija svet, sam idin patnéć kojtu si ubrášte i izdarže pobleda sámu kantu tébe, Isuse!”


“Néma svet boj, sámu mira i svet”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu