miercuri, 8 noiembrie 2017

CDXIX. BALGARSKATA GURA UD KÁMAC

Побити камъни

Pukraj Várna, hubanćija váruš ud na Čarnotu Murji, na 18 kilumétera, kantu zapád, pu pate na Sofja, se namerva idna izvanredna “gura ud kámac”. Rasprasnat na kulu 8 kilumétera, gá gji pugladeš bi mislili či sa salpve, ali dzidve ud nekakvasi nekupaćna kaštéla, ama tija sa naturálni. Nisa idnákvi, gulemite kámac imati i du 7 métera visučna i nisa idnákvi nitu u budelesta, ima ud 30 centa du 3 métera. Po čudnu i či tija sa prázni ud vatre i napalnati s peseć.

          Za parva féć teze kámac sa krénali da gj študirvati dabe u 1828-tu letu, i ud tugázi stotni teorii sa bli izdádni či kaći sa se naprávli teze kámac. Náj vernata teorija i či teze kámac sa se naprávli ségá više ud 500 miljone gudini, kugá teze mesta sa bli ubleni ud udata na murjétu.

I taze “gura” i sámu idna ud mloštvutu hubust détu vredi da gj viditi i kujatu  se nadevam štuti po skoru da flezi u pátrémonja na UNESKO.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu