vineri, 3 noiembrie 2017

CDXII. POZDRAVE ZA 1 NOVEMBER

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!!! 
 
Уважаеми колеги, 
 
Първи ноември е един истински празник на българския дух, празник на нашата изострена историческа памет, на националното ни самочувствие и съзнание. Дата, свързана с българското Възраждане. Дата, избрана да покажем нашето преклонение пред големите българи, запазили в столетията под чуждо владичество национална гордост и памет, чувство за историзъм и вяра за съхранение, и не на последно място – огромното желание за свобода, за собствен език и право на държава.
В ден като днешния ние отдаваме дължимото, оказваме своята почит към всички онези радетели на народната пробуда, дарители и просветители, които през вековете са дали и дават приноса си за запазване и издигане на българската духовност.
Затова най-сърдечно искам да поздравя академичния състав на висшето ни училище, будителите в най-широкия смисъл на думата - хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето европейско и световно признание и са  пълноценна част от общото европейско научно пространство, от територията на знанието, на духовността.
Честит празник! 
 
Свищов,                            доц. д-р Иван Марчевски,
31 октомври 2017 г.            РЕКТОР
                               на Стопанска академия „Д. А.Ценов“   


 ***


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu