miercuri, 1 noiembrie 2017

CDVIII. REGJONÁLNU SREŠTENJ NA FAMILJTE - 2017

U sabuta, 28 oktober 2017-ta gudina, Rágjenskata Bazilika i prejala tazgudišnotu sreštenj na familjte s temata ` Izbirenjéta u žuvota`.
S gulema rádus smi zal del i nija na tuje sreštenj, mlogu haznuvitu za nášte sarca i za náša duševini žuvoti.
Hubanći primere ud tejna žuvoti sa mu rastušli sarcáta i sa mu ujáknali verata, aku i blo nužnu, ama i sa mu ukripili. Kako moži da badi po hubanći ud štuti idini denj, idno sreštenj na familjte ud gulemata familja na Nášta Katuličánska Čarkva ? Osubitu pud ubrámbata na Svetata Svetica,  Rágjenskata Svetica na nášta  milna Nebéska Májća.
          Pudelénu na po mlogja dela, toze denj smi prezuveli mlogu hubanći duševni usežbi, i ne sami, negu zágjnu. Idna ud temite i blá `Vernus, Slobudnus, Pučitvanj`, druga `Udladzbi` i s još mlogja temi, igri i radusta na zapuznávanjétu smi prežuveli toze hubanći denj. U satu tuj vreme na drugu mestu dicáta sa igráli, štampali, i sa bli štámpani na licitu sa prežuveli i tija hubanći mégve. Posle pládne, dene se-j svaršili s idna Sveta Misa udslužna za sate familji i sate prebránite.  Za bedeva si mudra glavata, ali po cégurnu pamećta, out ni si namervami hurtite, i za da prežuvejiti i vija takvize mégve, nideti čeka da četéti na bloga za usežbite kujatu sti gji izgubili, negu bolja na badeštotu srestenj iláti i vija na `Sreštenjétu na familjte`…u nášta gulema familja na Katuličánskata Čarkva.

        
 Ni u sétnija red, zafálem ud svi sarcu za svetičtata na Piry Rádulov seminarist pu Teologija, V-ta gudina, práktéčna (u Paraćijata ud Lugož).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu