joi, 12 octombrie 2017

CDIV. ZA KAKO SI FÁLILI UD NA ŠKULA?

Sas seku šalna se spumenuvami či ustarevam. Sas rádust si nanásemi napámeć za ditinstvutu. No, za dnés imami idna šalniva kasa prékaska sas kujatu se nadevami či ništa dávam buni na škulárete za da trasati uzroci za da fálati ud škula, ami i da naučati či „Aku némaši stári, treba da gji kupiši”.


-         Kako si ispátili, za kako nisi bili uščére na škula?
-         Le, znájti... i pučinali dedu stárija.
-         Bog da gu uprusti! Pa kaći se-j tréflu?
-         I izlezali na balkone da si zapáli lulata pa i pádnali balkone s négu.
-         Grešnija, pa i pádnali i umreli?
-         Ne, či i svárili da se uluvi za péndzarata, ama mu ji lasnala rakata pa pá i pádnali.
-          Aha, pa tugázi i umreli, ud pádenjétu?
-         Ajak, i pádnali na vreja ud pukraj kaštata, ama klone gu ji zavarnali na kaštata i ud tám i lasnali na dole i izbékali créptata ud na kaštata.
-         Pa tugazi se-j upálili i umreli?
-         Ne, či i svárili da se uluvi u livaka, ama livaka se-j izkrivili.
-         I tugazi se-j upálili i umreli?
-         Ne, či se-j luškali uluváni za livaka i se-j farili iz péndzarata, ama ne mogali da se zastávi pa se-j kartaolnali pu trepćéte
-         Dá, pa tugázi i umreli?
-         Ne, se-j uluváli za parapeta, ama i toj se-j izčupili i pádnali uspeći trepćéte čaći du dole, du parvija kát.
-         Pa tugázi i umreli?

-         Ne, ne tugázi, ne ud pádenjétu, ama posle smi gu grabnali nija či drugjáče bi mu izrušili sata kašta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu