joi, 12 octombrie 2017

CDIII. KUVÁĆE

Idinstvenija kuváč ud sélu u idini čarini, za négu, denj se-j upálili sas čuka u kulentu. Ne mogali više ud bulevi, i homa i učali vaz doktura.
Katu gu ij videli doktura, gu užálva i se pita kaći i mogalu da se upáli, otu toj gu-j znájali za cégurin májstur, mirin čeleći, kojtu nékade ne se barzali.
-         Kako si ispátili? Kaći se-j tréflu? Gu ji zapital doktura.
-         Ségá 33 gudini sam bil sluga vaz stárija pručutija kuváč.
-         Ama áz te pitam kaći si se upálili u kraka.
-         Pa i áz za kraka ti ubáždemi. Stárija kuváč, ud kogutu sam naučili i áz tájnite na  kuvenjétu i drugja mlogja raboti, i imáli idna deštere.Tolkus da i blá hubanka, či u slancitu si mogali da gladeši, ama u nija ne. Rusa ćéka, kača slancitu, ali žitáta gá zrejati, galabi oči, kaća murjétu détu aku si gji pugladeli u menuta sa te zamájali, kača gá si bili umagjosani.U parvata noš, tá i dušla vaz méne u šopa, či tám sam spáli, i me i pitala aku mi treba neštu, i áz sam ji udguvorili či ni mi treba ništu. Drugija véčar, tamánj sam  légnali či eja pá varvi, ublekana u idna tanka riza, tolkus tanka či se ji videlu prez nija kača prez cidilu i me pita aku moži da naprávi neštu za méne, a áz sam ji udguvorili či satu i u red, dušéga i meći a dunjata ima mlogje pera i ji jáku dubéla. Slédnija denj, pá i dušla,  ségá sas sém gola, kaćétu ja ji rudila májća-ji, i pá me pita aku moži da naprávi neštu za méne, i áz, za da ni sedi gola pa da istini sam ji rékali či némami nužda za ništu.
-          Dubrej, pa kako ima taze prékazka sas toja uránevija krák? Gu ji zapitali začudini doktura.

-         No, kako da vidiši, dabe ucutre sam si dál isápt koko i štela tá da mi ubádi, kako i zaktevala, i tugáz ud jád sam zafarili čuka i ud dzida sej zavarnali tamánji u mojtu kulenu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu