miercuri, 11 octombrie 2017

CDI. KOLKU GUDINI IMAŠI?

Aku imati neku pać prelaga da se smišteti ali da se šáliti, za vu dáma idna ideja.
Satu i kaći možiti da ugátati kolku gudini ima nekuj. Aku toz „nekuj” i „nekuja”, tugaz i još po dubre. Le se znáj či žinite mačnu si ubáždeti vrajsta, ali aku ja ubádati, smalati ud nija makár 10 gudini.
Niji ništu izvanrednu, satu sedi u račune, i či samičeći si smališi u toze račumj gudinata u kujatu si se rudili/a, ama hájdati da probami.


Za počnivanji, pákvajtisi idini plajvas i hartija, ali si cakneti telefone. Ne za drugu, negu da vu babi po léku  i po barži da računiti. Etu ráskačete.
1.     Izberi-si idin numer, ud idini de 9 (numera = a)
2.     Uzmlužeti-gu sas dvá
     (a x 2)
3.     Posle ugudeti još 5
     (a x 2) + 5
4.  Uzmluži satu sas 50
      ((a x 2) + 5) x 50  Némami gulema skuba (vlášći: paranteza mare)
5.  Aku véći si si praznékuvali ali praznékuvala rodnija denj, gudi još 1767, aku nisi, tugázi ugudi sámu 1766.
6.  Ségá smali si gudinata u kujatu si se rudili/a.
7. Bi trebali da ti izlej idini numeri sastávini ud tri, u kojtu parvija i numera na kojtu sti se mislili napreći, a slednite dváta pukázvati, nitu po mlogu, nitu po málku ud kolku gudini imati.


      No, si dávati isapt či i blo bubre či smi učili računj u škulata i nismi ispili mastiltu?!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu