vineri, 6 octombrie 2017

CD. ČTIRI STOTNI

Sa málku, ali sa mlogu? Sa za dosta, kolku sa tolkus, glávnu ji da sa haznuviti, remnivi, harésvani i čatni, teze čtiri stotni postve ud toze blog, i ne sámu tija, negu i badeštite. Zastánvam, i glademi nazać, makár ud sto na sto ali  ud gudina du gudina, za da ustánati zabelezan  dati za puháždenjétu na toze blog. Niji mlogu, nisa mlog čatelete a nitu utvárenjátata, puháždenjétata na bloga, sámu 31.561, nija sekaći za kárem na dálja s nadeždete či tija za se uzmložati.
          Náša san i da možimi da pišimi za štuti po mlogja práznici ali sreštenjéta na banátsćite balgare palćene, aku  ni za sate, i štuti po mlogu ud nášta palćenska kultura. Treba sámu da duznájmi za seku prujava i taj da možimi da zabeležimi neku rabota u toze blog, i ne sámu pu tuj, negu i prez drugjete medii, da ustáni puznáta pu celija svet.
Seku post ud na toze blog gu računa kača idno zranče peseć ud brega na murjétu, taj kaćétu i seku, makár kolku manena právba, détu ubugateva palćenskata kultura i pumága na upázvanjétu na náša jazići, vera, nusija, trádicji i običáje.
TAJ DA MU BOG PUMOGNI!

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu