marți, 3 octombrie 2017

CCXCV. LEKCIJA ZA DICÁTA, NADEŽDE ZA RODNICITE


 Idin sin si-j puzváli stárija-mu bašta da jadati zágjnu u váruša, u idin pručuti i gulemi restáuránt. Stárija bašta, mlogu stári i bulešlivi, u vremeto štuti sa jáli, ud rasenj, se-j  kápnali nekolkus pate  na jánkalata. Više ud seku pulvina lužita s jádenj i stégala na négvite drej, na tarpézata i pu dole. Horata ud na kumšijsćéte tarpézi sa se butali i sa se presmevali na stárcata. Ama sina nitu ne ulágali.

Sled katu sa se najáli, sina, kača gá ne se tréflu ništu, ne ulágali drugjete hora ditu sa si šapnali  i sa sokali kantu tejnata trapéza, i pumognali stárca da stáni i sa učli nazaći, u bájata i mu-j utrili drejte, gu-j ućésali i mu-j namestili naučárete i ćjošaka na rizata détu i sedel izvitu.

Katu sa izlezali, nanovu, sate hora sa gladeli u tej i mlogja sa se pitali iz miselj, kaći toze mládija i bili saglásin da se naprávi za srám sas stárca.

Sina i vékal kélnera, i platili i ji pumognali stárija-mu bašta da stán i taj puléku pud raka izlezvati i si utádeti.

U tuj vreme idin po stár čeleci ud na kunšijskata tarpéza gu-j zapitali, na po visoći glás, taj za sate ud sobata da čujati.

- Momak… nisi ja ustávili neštu tuka ?
 Mládija mu-j udguvoril:
-         Ne, nisam ustávili ništu.

-         Čeleka ubážde nadálja: Bá, puštén momak, si ustávili, si ustávili idna lekcija za sate dicá i gulema nadežde za tejnite rodnici.


       

   Katu sa čuli, sate prebránite, kujatu du udeve sa se presmevali na i dváta, sa si navéli glavite zasraméni.


           

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu