vineri, 6 octombrie 2017

CCXCIX. TREPKA, PU TREPKA

Smi storni za da hodimi pu zemete, némami kirlá da farkami, ama pu napreduvanjétu imami i tazi vazmožnust. Sekaći sti čuli za „ártégjáka détu farka” (vlášći: rucsacul zburator), izmudrin ud idin vlahini. Gá hurtuvam za kačeni, miseljta mu farka paruv pać na „trepći”. No za trepći išta da hurtuvami, piša áz dnés.
Skuj ud námu si žéli, aku néma, négvata kašta, négvotu gnešče. I gá i ima se bori da i naprávi štuti moži po hubanku. Taj či, makár či sam cégurini či stéga da zadremiti i viditi kolku hubanći bi si uredili kaštata, za vu prestáva nekolkus svetičta, vájda za vu badati za házna i za vu pumognati, za vu mámati na drugja ideji. Sámu na gore!

Le trepći imati ud di da si izberéti.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu