sâmbătă, 30 septembrie 2017

CCXC. KIRVÁJ 2017 U BRÉŠĆA.9 -10 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER
1902 – 2015 -115 GUDIN BREŠĆÁNSKA ĆARKVA
Toze gudišnija kirváj, praznéka na brešćánskata čarkva i idin jubéljárin práznić, zaštotu nášta milna  brešćánska čarkva navaršva i praznékuva prez námu, vernicite, 115 gudini.
Nášte prededve sa si izgradili još u 1870-tu letu tejnotu čarkviče, u gumnutu na ségášnata čarkva izgradéna u  1902-ta gudina, biz nikakva pomušt udvan séltu. Se dupáde, dáklem, da se rádvami, molimi i pejemi, i tuj právim i dnés na náša sládći májčin jazéć, ondz “kogu” smi naslidli ud nášte prededve.
            U 9 september, pu obićája, mládite sa dunéli ćétkata da se blagusvi u Svetata Misa udslužna  ud 10  misnic. Sas pesmi sa ja izdignali napreći čarkvata, a posle pládne sa ja kockali. Sréćnite ud tazi gudina sa bli Severá Eduard i Dermeštiov Denisá.
Na toze práznići, sas málku po mlogu ud kátadenšnite deni, brešćánskata čarkva ne mogala da usuji mloštvutu brešćáne, tejnite sinve i dešteri mánati, mámni ud talázete na žuvota i sate gustene. Guspudin Dáni Kálápiš i raznimiril sarcáta sas négvata predika u kujatu i pufálil ne sámu čarkvata sas tejnite clenve, kujatu sa videni i prefálni pu di gotu se čuj za tej, negu sata obštnust. Ud deléku, ubážde guspudin Kálápiš, se čuj, osubitu u Rágine, glasa na brešćánsćija kor. Makár či niji idin profesjonálin kor, i izvan redin za tuj, out seku čeleći détu zam del na pubožnusta, ud manen du stár peji  hubanćite pesmi.
Večera na parvija denj, sled ćitkata i kulturnija prográm sastávin ud brešćánete i tejnite gustene ud Stár Bišnov – Palućenka,  Vinga - Balgarče, Timišvar – Slavjak, Smikluš – Kalanfilče i slédval bala, a drugija deni, sled Sveta Misa i pladnina, smi puhodli sate pučinati i s mulitva – križin pać i cveć smi i zafálel na sate, za satu détu sa právli za nášta čarkva. Idnija ud tej sa ja izgradili, o drugjete, po gulemija tál ud tej sa se brégosval za tejnata ćičnus i hubus.

            U tornic, 12 september- praznéka na Ime Marijnu, Svetata Misa i blá udslužna s 17 misnic, a monsenjore Gjuka Áugustinov mu i raztušil, kača mlogje pate u vremeto kolku i bili misnić u Bréšća, i ne sámu, ama i ukripil i ujáknal u námu verata i nadeždete či imam putera za s makár kolku manena právba za dustignim zágjnu da ni se izgubim kača nácja, na toze svet i da si zaslužimi sreštenjétu sas sate palćene, i ne sámu vaz Náša Nebésći Bašta.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu